Engelmanns integritetspolicy

Vår integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in online.

Engelmanns följer gällande lagar om integritet, samt ser till att personlig information behandlas konfidentiellt. Engelmanns kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Lagring av personuppgifter:

  • Lagring av IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
  • Vid mailkontakt med Engelmanns kan korrespondens eller kommentarer komma att lagras. Eventuella personuppgifter i dessa mail lagras då för att underlätta vid åter- upptagen kontakt.

 

Behandling av lagrade personuppgifter:

  • Dina personuppgifter behandlas på lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
  • Personuppgifter samlas in för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • Vid förfrågan raderas personuppgifter utan onödigt dröjsmål.
  • På begäran informerar vi om vilka personuppgifter som har behandlats av
    Engelmanns i en sedvanlig och maskinläsbar form.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Engelmanns samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke. Din information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare med något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

 

Cookies

Engelmanns använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

 

Säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete får tillgång till personlig identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personlig identifierbar information lagras i en säker miljö.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personlig identifierbar information till utomstående parter.

 

Ändringar i denna sekretesspolicy

Engelmanns förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Engelmanns hemsida.

 

Godkännande

Genom att använda vår webbplats samtycker och godkänner du vår integritetspolicy.